Obowiązek informacyjny

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Miachała Cupiała, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail: iod.orzeszki@edpo.pl lub pocztą tradycyjną na adres Środowiskowego Domu Sapomopmocy w Orzeszkach, Orzeszki 3, 12-114 Rozogi.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowego...